Japaneaidd Hwylus: Am gyfnod cyfyngedig am ddim: Cael llyfr coginio

Gwisgo Ginger Miso ar gyfer Salad: Rysáit Syml, Gwyrddion Blasus

Rwyf wrth fy modd yn creu cynnwys am ddim yn llawn awgrymiadau ar gyfer fy darllenwyr, chi. Nid wyf yn derbyn nawdd taledig, fy marn i yw fy marn i, ond os bydd fy argymhellion yn ddefnyddiol a'ch bod yn y pen draw yn prynu rhywbeth yr ydych yn ei hoffi trwy un o fy nghysylltiadau, gallwn ennill comisiwn heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Dysgwch fwy

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae gwisgo sinsir Miso yn opsiwn cyflasyn gwych.

Nid yn unig mae'n wych mewn saladau, ond mae hefyd yn mynd yn dda gyda bwydydd eraill fel cyw iâr, tofu, a seigiau reis.

Fodd bynnag, un budd yn unig yw'r amlochredd hwn.

Rysáit sinsir Miso ar gyfer salad

Mae gan wisgo sinsir Miso flas gwych, a gall ffresni ac ystod ei gynhwysion roi digon o ansawdd maethlon iddo.

Darllenwch ymlaen wrth i ni gyflwyno rysáit gwisgo sinsir miso hawdd a syml a fydd yn rhoi mantais arbennig i'ch saladau.

Byddwn hefyd yn cael golwg ar flas a buddion maethol y dresin anhygoel hon.

17 Ryseitiau Hawdd y Gall Unrhyw Un eu Gwneud

Yr holl awgrymiadau y bydd eu hangen arnoch i ddechrau coginio Japaneaidd, am gyfnod cyfyngedig, am ddim fel ein e-bost cyntaf: The Complete Japanese With Ease Cookbook.

Byddwn ond yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost ar gyfer ein cylchlythyr ac yn parchu eich preifatrwydd

Gwisgo Ginger Miso ar gyfer Blas Salad

I wir werthfawrogi'r holl chwaeth yn y dresin salad chwaethus hon, gadewch i ni ddechrau trwy ddadbacio ei gynhwysion.

Mae Miso yn past sesnin Japaneaidd mae hynny'n cael ei wneud o ffa soia wedi'i eplesu. Mae'n dod mewn sawl math a gall fod â blas hallt, umami neu flas melys a maethlon.

Miso gwyn yw un o'r blasau miso mwyaf cyffredin. Yn nodweddiadol mae'n cael ei eplesu am gyfnod byrrach o amser, gan roi blas mwy ysgafn a melys iddo sy'n berffaith mewn dresin salad.

Mae'r sinsir yn y rysáit hwn yn ychwanegu lemoni a sitrws ond hefyd elfen blas priddlyd. Mae hyn yn paru'n arbennig o dda â hadau sesame, sy'n gwella blasau melys, cnau'r dresin hwn.

Mae'r finegr a'r sudd leim yn ychwanegu tang, gan ddod â chymhlethdod pellach i'r blas cyffredinol.

Yn olaf, mae'r mêl yn darparu rhywfaint o felyster ychwanegol i'r cymysgedd hwn sydd eisoes yn flasus.

Gwisgo Ginger Miso ar gyfer Buddion Maethol Salad

Mae'r cynhwysyn miso yn y dresin hon yn llawn mwynau a fitaminau pwysig fel fitaminau B, E, a K, yn ogystal ag asid ffolig.

Fel bwyd wedi'i eplesu, mae hefyd yn llawn bacteria buddiol a all hybu iechyd perfedd.

Fodd bynnag, gall fod yn uchel mewn halen. Y newyddion da yw: mae mathau sodiwm isel yn bodoli ac ar gael yn rhwydd i'w prynu neu eu harchebu.

Hefyd darllenwch: A all Miso ddod i ben? Awgrymiadau storio a sut i ddweud pryd mae'n mynd yn ddrwg.

Mae sinsir yn gymorth treulio rhagorol. Gall hefyd leihau llid, lleddfu cyfog, a rhoi hwb i'ch system imiwnedd pan fyddwch chi'n sâl.

Mae hadau sesame yn ffynhonnell dda o ffibr a phrotein planhigion. Maent hefyd yn llawn maetholion fel sinc a chopr.

Yn y cyfamser, mae calch yn cynnwys llawer o fitamin C a gwrthocsidyddion, a gall y cynnwys asid asetig mewn finegr seidr afal heb ei hidlo helpu gyda rheoli siwgr gwaed a lleihau colesterol.

Yn olaf, ond yn sicr nid lleiaf, mae mêl yn llawn gwrthocsidyddion a maetholion, a gall ostwng pwysedd gwaed a thriglyseridau.

Dyma ychydig o briodweddau maethol y cynhwysion yn y dresin hon. Mae yna lawer mwy.

Nawr ein bod wedi ymdrin â blas a maeth, gadewch i ni blymio i'r grisiau.

Mae'r rysáit isod yn hynod hawdd ond hefyd yn hynod flasus, sy'n golygu lleiafswm ymdrech am y wobr fwyaf.

Fe allech chi hyd yn oed wneud swp mwy o wisgo ar yr un pryd, gan roi saladau blasus i chi trwy'r wythnos.

Rysáit salad sinsir Miso

Gwisgo Ginger Miso ar gyfer Rysáit Salad

Joost Nusselder
Mae'r meintiau canlynol yn gyfnewidiol yn ôl eich dewisiadau personol. Os ydych chi am i'ch dresin fod yn felysach, ychwanegwch ychydig mwy o fêl. Os byddai'n well gennych iddo fod yn fwy tangier, cynyddwch eich maint finegr neu sudd leim.
4.25 o 4 pleidleisiau
Amser paratoi 5 Cofnodion
Cwrs Salad
Cuisine Siapan

Cynhwysion
  

 • 2 llwy fwrdd. miso gwyn
 • 2 llwy fwrdd. sinsir ffres wedi'i glustio
 • 2 llwy fwrdd. olew canola neu olew blasu niwtral arall
 • 2 llwy fwrdd. finegr seidr afal gorau oll heb ei hidlo
 • 1 llwy fwrdd. finegr reis dewisol
 • 1 llwy fwrdd. hadau sesame wedi'u tostio
 • 1 llwy fwrdd. olew sesame
 • 2-3 llwy fwrdd. mêl
 • 1 calch sudd

Cyfarwyddiadau
 

 • Un o'r pethau gorau am y rysáit gwisgo salad hon yw pa mor anhygoel o syml yw gwneud a pharatoi.
 • Chwisgiwch eich holl gynhwysion gyda'i gilydd mewn powlen nes bod gennych chi gymysgedd llyfn. Fel arall, gallwch chi eu hysgwyd gyda'i gilydd mewn jar.
 • Rhowch un tro neu ysgwyd olaf i'ch dresin ychydig cyn ei weini, er mwyn sicrhau bod yr holl gynhwysion wedi emwlsio.
Keyword Miso
Wedi rhoi cynnig ar y rysáit hon?Gadewch i ni wybod sut oedd hi!

Gwisgo sinsir Miso ar gyfer Awgrymiadau Terfynol Salad

Miso mae dresin sinsir yn ddigon blasus ar gyfer hyd yn oed y saladau mwyaf syml ac yn mynd yn wych gyda salad bresych neu letys romaine.

Fodd bynnag, os ydych chi am gamu un cam ymhellach o'r lawntiau mwy nodweddiadol, yna mae orennau mandarin ffres, sbigoglys wedi'i warantu neu almonau wedi'u tostio hefyd yn paru'n dda ag ef.

Gallwch hyd yn oed ychwanegu dresin sinsir miso at bysgod neu gyw iâr wedi'i grilio gan y gellir ei ddefnyddio hefyd fel marinâd - ac un blasus ar hynny.

Os ydych chi am ddal i chwarae o gwmpas gyda blas, mae opsiynau cynhwysion gwych eraill yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) garlleg, pupur du, a saws soi.

Bydd saws soi, yn arbennig, yn gwella blas sawrus, umami eich miso sinsir gwisgo.

Pwrpas y olew canola yw gweithio fel emylsydd.

Felly, ychwanegwch ychydig mwy o hyn os oes angen i chi dewychu'ch dresin ymhellach i'w helpu i gadw at eich cynhwysion salad.

Mae'r mêl yn gweithredu fel melysydd iach. Fodd bynnag, pe byddai'n well gennych dorri'n ôl ar siwgr, yna dim ond lleihau ei faint.

Yn yr un modd, gallwch ddefnyddio llai o miso os ydych chi eisiau neu angen torri lawr ar halen.

Yn pendroni beth y gwahaniaeth rhwng Gludo Miso yn erbyn Gludo Ffa soia? Darllenwch bopeth am y gwahaniaethau a Sut i Ddefnyddio'r Ddau.

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.