Profwch Kaiseki: Bwydlen, Moesau, a Lleoliadau i'w Mwynhau!

Rwyf wrth fy modd yn creu cynnwys am ddim yn llawn awgrymiadau ar gyfer fy darllenwyr, chi. Nid wyf yn derbyn nawdd taledig, fy marn i yw fy marn i, ond os bydd fy argymhellion yn ddefnyddiol a'ch bod yn y pen draw yn prynu rhywbeth yr ydych yn ei hoffi trwy un o fy nghysylltiadau, gallwn ennill comisiwn heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Dysgwch fwy

Bwyd Japaneaidd yn adnabyddus am fod yn gain a choeth, ac NID YW hyn yn fwy amlwg nag yn y pryd aml-gwrs traddodiadol a elwir yn “Kaiseki”.

Mae Kaiseki yn bryd aml-gwrs Japaneaidd traddodiadol a weinir mewn lleoliad ffurfiol, yn aml mewn tŷ te Japaneaidd (“Chashitsu”). Mae fel arfer yn cynnwys dilyniant o seigiau bach (“Horenso no Sakizuke”), ac yna “Mukozuke” (pysgod amrwd wedi'i sleisio), “Nadai” (pryd wedi'i goginio), ac “Oroshi” (pryd wedi'i gratio).

Gadewch i ni edrych ar beth sy'n gwneud y pryd arbennig hwn mor arbennig.

Beth yw Kaiseki

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Beth yw Kaiseki Cuisine?

Cinio Aml-gwrs Traddodiadol Japaneaidd

Mae Kaiseki yn bryd aml-gwrs Japaneaidd traddodiadol sydd wedi bod o gwmpas ers canrifoedd. Mae'n wledd ffansi o seigiau ysgafn, a weinir fel arfer mewn bwytai Japaneaidd pen uchel. Mae fel taith goginio, gyda dilyniant o seigiau bach fel “Sakizuke” (先付), sydd fel blasyn, a “Mukozuke” (向付), sef pysgod amrwd wedi'u sleisio, a elwir hefyd yn sashimi.

Gwreiddiau Kaiseki

Mae gan Kaiseki stori darddiad unigryw. Fe'i gwasanaethwyd yn wreiddiol fel pryd ysgafn cyn seremonïau te, fel ffordd i'r gwesteiwr groesawu gwesteion. Hyd heddiw, erys tair elfen graidd Kaiseki:

 • Cynhwysion tymhorol
 • sesnin syml
 • Cyflwyniad gyda gofal

Mae cogyddion yn defnyddio'r elfennau hyn i ddod â'r cynhwysion tymhorol gorau allan, gan ddefnyddio sesnin syml a'u cyflwyno ar blatiau cain. Mae'n enghraifft berffaith o wabi-sabi ar y bwrdd.

Profiad Kaiseki

Os ydych chi'n chwilio am brofiad bwyta gwirioneddol unigryw, Kaiseki yw'r ffordd i fynd. Mae fel antur coginio, gyda dilyniant o seigiau bach a fydd yn pryfocio eich blasbwyntiau. Felly os ydych chi'n teimlo'n ffansi, beth am fwynhau gwledd Kaiseki eich hun? Ni fyddwch yn difaru!

Blaswch y Traddodiad o Goginio Kaiseki Japaneaidd

Beth yw Kaiseki Cuisine?

Kaiseki cuisine yw'r eithaf mewn bwyd haute Siapan. Mae'n bryd o fwyd sydd wedi'i baratoi'n ofalus a'i gyflwyno mewn ffordd gain. Mae'n ffordd wych o brofi blasau, gweadau a delweddau tymhorol Japan.

Ble i ddod o hyd i Fwytai Kaiseki

Os ydych chi'n chwilio am y bwytai kaiseki gorau yn Japan, yna Savor Japan yw'r lle i fynd. Mae ganddyn nhw ganllaw gwych i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r lle perffaith i fwynhau'r pryd traddodiadol hwn. Hefyd, gallwch chi archwilio opsiynau bwyd eraill tra'ch bod chi yno.

Sut i Fwynhau Cuisine Kaiseki

Os ydych chi am gael y gorau o'ch profiad kaiseki, dyma rai awgrymiadau:

 • Cymerwch eich amser – mwynhewch bob tamaid a gwerthfawrogwch y cyflwyniad.
 • Rhowch gynnig ar rywbeth newydd - peidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar rywbeth nad ydych erioed wedi'i gael o'r blaen.
 • Gofynnwch gwestiynau – bydd y staff yn fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.
 • Dewch i gael hwyl – mwynhewch y profiad a gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu llawer o luniau!

Tarddiad Kaiseki

Mae Kaiseki cuisine yn fwyd haute Japaneaidd traddodiadol sydd wedi bod o gwmpas ers y 9fed ganrif. Mae'n gyfuniad o bedwar math gwahanol o fwyd: bwyd llys imperial, bwyd teml Bwdhaidd, bwyd samurai, a bwyd seremoni de.

Credir bod y cymeriadau kanji a ddefnyddir i ysgrifennu “kaiseki” (懐石) yn llythrennol yn golygu “carreg boced y fron”. Credir i hwn gael ei fathu gan Sen no Rikyū yn yr 16eg ganrif i ddisgrifio'r pryd cynnil a weinir yn arddull llym chanoyu (Seremoni te Japaneaidd). Daw'r syniad o arfer mynachod Zen a fyddai'n atal newyn trwy roi cerrig cynnes ym mhlygiadau blaen eu gwisgoedd, ger eu stumogau.

Cyn i'r kanji hyn gael eu defnyddio, ysgrifennwyd y gair gyda kanji a oedd yn nodi bod y bwyd ar gyfer crynhoad (会席料理). Mae'r ddwy set o kanji yn dal i gael eu defnyddio heddiw.

Beth sydd yn Kaiseki Cuisine?

Mae bwyd Kaiseki yn gyfuniad o bedwar math gwahanol o fwyd:

 • Imperial Court Cuisine (有職料理): Mae'r math hwn o fwyd yn dyddio'n ôl i'r 9fed ganrif yn y cyfnod Heian.
 • Bwdhaidd Temple Cuisine (精進料理): Mae'r math hwn o fwyd yn dyddio'n ôl i'r 12fed ganrif yn y cyfnod Kamakura.
 • Samurai Cuisine (本膳料理): Mae'r math hwn o fwyd yn dyddio'n ôl i'r 14eg ganrif yn y cyfnod Muromachi.
 • Cuisine Seremoni Te (茶懐石): Mae'r math hwn o fwyd yn dyddio'n ôl i'r 15fed ganrif yng nghyfnod Higashiyama cyfnod Muromachi.

Mae'r bwydydd hyn i gyd wedi'u ffurfioli a'u datblygu dros amser ac maent yn dal i fod o gwmpas heddiw. Maen nhw wedi cael eu hymgorffori mewn bwyd kaiseki, gyda gwahanol gogyddion yn rhoi pwysau gwahanol i bob math. Mae bwyd llys a samurai yn fwy addurnedig, tra bod bwyd seremoni te a the yn fwy cyfyngedig.

Y prif ddiod sy'n cael ei weini â bwyd kaiseki yw mwyn (gwin reis Japaneaidd).

Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng Kaiseki (懐石) a Kaiseki (会席)?

Kaiseki (懐石)

 • Pryd o fwyd aml-gwrs traddodiadol Japaneaidd a weinir fel arfer mewn bwytai ffansi, mae fel gwledd ffansi i'r llygaid a'r stumog.
 • Mae fel pryd ysgafn cyn y seremoni de, felly gallwch ddisgwyl dod o hyd i reis a chawl ar ddiwedd y cwrs.

Kaiseki (会席)

 • Pryd o fwyd aml-gwrs traddodiadol Japaneaidd a weinir fel arfer mewn gwleddoedd, mae fel parti ar gyfer eich blasbwyntiau.
 • Yn gyffredinol caiff ei weini ag alcohol ac mae'n cynnwys bwydlen cwrs llawn, felly gallwch ddisgwyl dod o hyd i reis a chawl ar ddechrau'r cwrs.

Felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau? Wel, mae'n syml: mae un ar gyfer blasu te, tra bod y llall ar gyfer mwynhau alcohol. Felly, os ydych chi'n chwilio am wledd ffansi, ewch am y Kaiseki (懐石). Ond os ydych chi'n chwilio am barti yn eich ceg, yna Kaiseki (会席) yw'r ffordd i fynd.

Beth yw Cha-kaiseki?

Y Sylfeini

Mae Cha-kaiseki yn bryd traddodiadol o Japan sy'n cael ei weini yng nghyd-destun seremoni de. Fel arfer caiff ei weini cyn i'r te gael ei weini ac mae'n cynnwys ychydig o gydrannau allweddol:

 • Ichijū sansai: “un cawl, tair saig ochr”. Mae hyn fel arfer yn cynnwys cawl (suimono neu miso) a thair saig ochr.
 • Reis: fel arfer yn cael ei weini mewn powlen lacr gyda chaead.
 • Suimono: cawl clir wedi'i weini mewn powlen lacr fach gyda chaead i lanhau'r daflod cyn ei weini.
 • Hassun: hambwrdd o tidbits o fynyddoedd a môr y mae'r gwesteion yn eu gwasanaethu eu hunain.
 • Yutō: piser o ddŵr poeth gyda reis ychydig yn frown ynddo, y mae'r gwesteion yn ei weini iddyn nhw eu hunain.
 • Kō no mono: picls sy'n cyd-fynd â'r yutō.

Eitemau Ychwanegol

Mae rhai eitemau ychwanegol y gellir eu hychwanegu at y fwydlen, fel shiizakana. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu gweini gyda rowndiau mwyn pellach a chyfeirir atynt fel azukebachi (wedi'i oleuo, “bowlen wedi'i gadael yng ngofal rhywun arall”).

Felly, os byddwch chi byth yn cael eich hun mewn seremoni de draddodiadol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cynnig ar y pryd Cha-kaiseki! Mae'n sicr o bryfocio'ch blasbwyntiau a rhoi profiad Siapaneaidd dilys i chi.

Blas ar Goginiaeth Kaiseki

Sakizuke: Blasyn Bach

Mae'n bryd dechrau'r parti gyda Sakizuke, blasyn bach wedi'i wneud â chynhwysion lleol. Mae fel bouche difyrion byd coginio Japan.

Oshinogi: Swshi Bite-Sized neu Soba Noodles

Ar ôl y Sakizuke daw'r Oshinogi, trît bach a allai fod yn swshi neu nwdls soba. Mae'n ffordd berffaith o bryfocio'ch blasbwyntiau.

Owan: Cawl i Newid y Blas

Powlen fach o gawl yw’r Owan sy’n helpu i lanhau’ch taflod cyn y prif gwrs. Mae fel carthwr daflod, ond yn llawer mwy blasus.

Mukozuke: Plât Sashimi Cywrain

Plât sashimi yw Mukozuke sy'n dangos sgiliau'r cogydd. Mae'n waith celf, ac mae'n blasu cystal ag y mae'n edrych.

Hassun: Amrediad Tymhorol

Mae Hassun yn saig amrywiol sy'n defnyddio'r cynhwysion tymhorol gorau o'r mynydd a'r môr. Mae'n gyfeiliant perffaith i wydraid o fwyn.

Yakimono: Pysgod neu Gig wedi'i Grilio

Mae Yakimono yn ddysgl wedi'i grilio, fel arfer pysgod neu gig, sy'n cael ei gyflwyno mewn ffordd hyfryd i gynrychioli'r tymor. Mae'n wledd i'r llygaid yn ogystal â'r stumog.

Takiawase: Llysiau wedi'u Mudferwi yn Dashi

Mae Takiawase yn ddysgl wedi'i fudferwi sy'n defnyddio llysiau tymhorol mewn dashi. Mae'n saig gysur sy'n siŵr o blesio.

Gohan: Reis i Derfynu'r Pryd

Gohan yw'r ddysgl reis a fydd yn dod â'ch pryd i ben. Yn dibynnu ar y math o kaiseki, gellir ei weini ar y dechrau neu'r diwedd.

Mizugashi: Danteithion Melys i'r Gorffen

Mizugashi yw'r cwrs pwdin, fel arfer hufen iâ, sherbet, neu ffrwythau tymhorol. Mae'n ffordd berffaith i orffen pryd blasus.

Moesau Bwrdd ar gyfer Cinio Kaiseki

Beth i'w Wisgo

Os ydych chi am fwynhau Kaiseki mewn bwyty Japaneaidd traddodiadol, mae'n well gwisgo ychydig. Gadewch y jîns a'r crysau-T gartref a dewis rhywbeth ychydig yn fwy ffurfiol. Ond os ydych chi'n aros mewn ryokan, gallwch chi wisgo'r Yukata neu ddillad eraill a ddarperir yn eich ystafell.

Glanhau Eich Dwylo

Mewn bwytai Japaneaidd, byddwch fel arfer yn cael cynnig Oshibori - tywel bach gwlyb - i lanhau'ch dwylo cyn y pryd bwyd. Peidiwch â chael eich temtio i'w ddefnyddio i sychu'r bwrdd - mae hynny'n cael ei ystyried yn anghwrtais iawn, yn enwedig mewn bwytai o safon uchel.

Gwerthfawrogi'r Cyflwyniad

Cyn i chi fwyta i mewn, cymerwch funud i werthfawrogi cyflwyniad eich bwyd. Edmygwch ddanteithfwyd a harddwch bwyd Japaneaidd ym mhob manylyn o'r pryd.

Daliwch y Bowlen

Pan fyddwch chi'n cael cawl neu unrhyw bryd arall mewn powlen, mae'n gwrtais ei ddal â'ch llaw rydd wrth fwyta. Os yw'n rhy drwm, gallwch chi gadw'ch llaw arno tra ei fod ar y bwrdd.

Ble i ddod o hyd i Kaiseki Cuisine

Ryokan

Os ydych chi'n chwilio am brofiad bwyta traddodiadol o Japan, yna dylech chi bendant edrych ar ryokan. Mae'r tafarndai Japaneaidd traddodiadol hyn yn lle perffaith i gael blas ar fwyd kaiseki. Byddwch yn cael amrywiaeth o brydau bach, pob un wedi'i saernïo'n ofalus i ddod â blasau'r cynhwysion allan. Hefyd, byddwch yn cael mwynhau golygfeydd prydferth cefn gwlad Japan.

Ryōtei

I gael profiad kaiseki mwy agos atoch, dylech fynd i ryōtei. Mae'r bwytai bach hyn yn adnabyddus am eu prydau kaiseki cain. Byddwch yn cael amrywiaeth o blatiau bach, pob un wedi'i baratoi'n ofalus i ddod â'r blasau gorau allan. Hefyd, fe gewch chi fwynhau awyrgylch unigryw bwyty traddodiadol Japaneaidd.

Kyoto

Os ydych chi'n chwilio am y profiad kaiseki eithaf, yna dylech chi bendant fynd i Kyoto. Mae'r ddinas hynafol hon wedi bod yn gartref i'r llys imperialaidd a'r uchelwyr ers canrifoedd, felly nid yw'n syndod mai dyma fan geni kaiseki cuisine. Fe welwch amrywiaeth o fwytai sy'n gweini prydau traddodiadol tebyg i Kyoto, fel obanzai a sōzai. Hefyd, fe gewch chi fwynhau golygfeydd hyfryd y ddinas hanesyddol hon.

Cost Cuisine Kaiseki

Mae bwyd Kaiseki yn brofiad moethus y gall pawb ei fwynhau, ond mae'n dod gyda thag pris uchel. P'un a ydych chi'n edrych i fwynhau swper ffansi neu ddim ond eisiau cael blas ar y blasau traddodiadol, dyma beth sydd angen i chi ei wybod am gost coginio kaiseki.

Ciniawau Kaiseki

Os ydych chi am fwynhau cinio kaiseki mewn bwyty traddodiadol o'r radd flaenaf, gallwch ddisgwyl talu rhwng 5,000 a 40,000 yen y pen, heb gynnwys diodydd. Os ydych ar gyllideb, gallwch barhau i fwynhau bwyd kaiseki am brisiau mwy fforddiadwy. Mae opsiynau cinio yn amrywio o 4,000 i 8,000 yen, a gall blychau bento gostio cyn lleied â 2,000 i 4,000 yen. Gallwch hefyd arbed arian drwy ddewis seddau cownter yn hytrach nag ystafell breifat.

Ryokan

Os ydych chi'n aros mewn ryokan, efallai y bydd y prydau yn cael eu cynnwys ym mhris yr ystafell neu eu cynnig fel rhywbeth ychwanegol dewisol. Mae rhai bwytai ryokan ar agor i'r cyhoedd, felly gallwch chi fwynhau pryd o fwyd kaiseki heb orfod aros y nos.

Lefelau Pris

O ran opsiynau bwydlen traddodiadol, fe welwch dair lefel pris:

 • Sho Chiku Bai: Yr opsiwn drutaf, sy'n cynnwys pinwydd, bambŵ ac eirin.
 • Chiku Bai: Opsiwn canol-ystod, yn cynnwys bambŵ ac eirin.
 • Bai: Yr opsiwn mwyaf fforddiadwy, yn cynnwys eirin yn unig.

Felly, os ydych chi am fwynhau profiad kaiseki moethus heb dorri'r banc, mae digon o opsiynau ar gael. Cofiwch wirio'r ddewislen am y lefelau prisiau cyn archebu!

Gwahaniaethau

Kaiseki yn erbyn Kappo

O ran bwyd Japaneaidd, mae gwahaniaeth mawr rhwng Kaiseki a Kappo. Mae Kaiseki yn bryd aml-gwrs sydd wedi'i baratoi a'i gyflwyno'n ofalus, tra bod Kappo yn arddull fwy achlysurol o fwyta sy'n canolbwyntio ar sgil a thechneg y cogydd. Mae Kaiseki yn ymwneud â chyflwyno, gyda phob cwrs yn cael ei saernïo'n ofalus i greu profiad cyffredinol. Mae Kappo, ar y llaw arall, yn ymwneud â sgil y cogydd, gyda'r ffocws ar baratoi a chyflwyno pob pryd. Felly os ydych chi'n chwilio am bryd o fwyd ffansi, aml-gwrs, Kaiseki yw'r ffordd i fynd. Ond os ydych chi am ddod yn agos ac yn bersonol gyda'r cogydd a'u gwylio'n gweithio eu hud, Kappo yw'r ffordd i fynd.

Kaiseki yn erbyn Omakase

Mae Kaiseki yn bryd traddodiadol Japaneaidd sy'n cynnwys cyfres o seigiau wedi'u gweini mewn trefn benodol. Fel arfer mae ganddo o leiaf naw pryd, ond yn dibynnu ar y pwynt pris, gallai fod cymaint â phymtheg. Yr allwedd i'r profiad kaiseki yw natur dymhorol, gyda'r cynhwysion yn cael eu dewis i fod ar eu hanterth a'r tymor yn cael ei ystyried wrth ddewis y platiau a'r garnishes.

Mae Omakase, ar y llaw arall, yn brofiad bwyta lle rydych chi'n gadael i'r cogydd gymryd yr awenau. Fel arfer mae'n bryd swshi, a'r syniad yw gweini bwyd tra ei fod ar ei orau. Ar ôl y pryd cyntaf, bydd y cogydd yn addasu'r cyrsiau sydd i ddod yn dibynnu ar eich ymateb i'r bwyd. Felly, gydag omakase, rydych chi'n cael profiad bwyta personol, tra gyda kaiseki, rydych chi'n cael set o gyrsiau sy'n dibynnu ar y cynnyrch tymhorol.

Cwestiynau Cyffredin

Sawl Saig Sydd Yn Kaiseki?

Mae Kaiseki yn ginio Japaneaidd traddodiadol sy'n cynnwys cyrsiau lluosog. Yn dibynnu ar yr achlysur, gallwch ddisgwyl rhwng 7 a 14 o brydau wedi'u gweini mewn trefn benodol. Mae'n fath o ffurf celf sy'n defnyddio cynhwysion tymhorol ffres yn unig i greu cydbwysedd o flas, gwead, ymddangosiad a lliwiau. Felly os ydych chi'n chwilio am brofiad coginio gwirioneddol unigryw, kaiseki yw'r ffordd i fynd!

Ai Blwch Bento yw Kaiseki?

Na, nid bocs bento yw kaiseki. Mae Kaiseki yn brofiad ciniawa aml-gwrs moethus yn Japan, tra bod blychau bento yn cynnwys llawer o wahanol gydrannau a weinir yn unigol trwy gydol y pryd bwyd. Mae Kaiseki ychydig fel bocs bento ar steroidau. Dyma'r fersiwn ffansi, pen uchel o'r bocs bwyd diymhongar, gydag amrywiaeth o seigiau wedi'u gweini mewn un eisteddiad. Felly os ydych chi'n chwilio am bryd o fwyd ffansi, kaiseki yw'r ffordd i fynd. Ond os ydych chi'n chwilio am rywbeth ychydig yn fwy achlysurol, blwch bento yw'r dewis perffaith.

Beth Yw Trefn y Bwyd Yn Kaiseki?

Mae Kaiseki yn ginio Japaneaidd aml-gwrs traddodiadol sy'n ymwneud â chelfyddyd cyflwyno. Mae fel profiad coginio haute, gyda phob cwrs wedi'i drefnu'n ofalus a'i addurno i edrych yn hardd. Mae trefn y bwyd yn kaiseki wedi'i osod yn eithaf: mae'n dechrau gyda blasau, ac yna sashimi, prydau wedi'u coginio, cwrs reis, ac yn olaf, pwdin. Efallai y byddwch hefyd yn cael glanhawr daflod rhwng cyrsiau, dim ond i gadw pethau'n ffres. Mae fel taith flasus trwy'r gorau o fwyd Japaneaidd!

Faint o Gyrsiau Sydd Yn Cael Yn Kaiseki?

Mae Kaiseki yn fwyd haute o Japan sydd yn draddodiadol yn cynnwys naw cwrs. Ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n hoff o fathemateg - gallwch chi ddod o hyd i amrywiadau gydag unrhyw le o chwech i bymtheg cwrs. Felly, os ydych chi'n teimlo'n anturus, gallwch chi gael taith goginio cyn belled ag y dymunwch iddi fod!

Os ydych chi'n chwilio am brofiad gwirioneddol unigryw, kaiseki yw'r ffordd i fynd. O ddanteithion oer i brydau wedi'u grilio, cawl i reis, mae rhywbeth at ddant pawb. Hefyd, mae pob cwrs wedi'i gynllunio i fod mewn cytgord â'r tymor, felly gallwch chi ddisgwyl blas gwahanol bob tro. Felly, os ydych chi'n chwilio am brofiad bwyta gwirioneddol arbennig, kaiseki yw'r ffordd i fynd!

Casgliad

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw Kaiseki, dylech chi roi cynnig arno mewn bwyty, o leiaf unwaith. Mae'n ffordd wych o brofi bwyd a diwylliant Japaneaidd traddodiadol.

Felly, peidiwch â bod ofn SAVOR JAPAN a rhowch gynnig ar rai Kaiseki i chi'ch hun!

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.