Darganfyddwch Egwyddorion Shojin Ryori: Canllaw

Rwyf wrth fy modd yn creu cynnwys am ddim yn llawn awgrymiadau ar gyfer fy darllenwyr, chi. Nid wyf yn derbyn nawdd taledig, fy marn i yw fy marn i, ond os bydd fy argymhellion yn ddefnyddiol a'ch bod yn y pen draw yn prynu rhywbeth yr ydych yn ei hoffi trwy un o fy nghysylltiadau, gallwn ennill comisiwn heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Dysgwch fwy

Mae Shojin Ryori yn llysieuwr Bwyd Japaneaidd a baratowyd gan fynachod Bwdhaidd. Mae'n rhan o'r traddodiadol Seremoni te Japaneaidd ac yn gwasanaethu mewn temlau. Mae'r bwyd yn seiliedig ar bum elfen daear, dŵr, tân, gwynt ac awyr ac nid yw'n defnyddio unrhyw gynhyrchion anifeiliaid.

Gadewch i ni edrych ar bopeth sy'n gwneud y bwyd hwn mor arbennig.

Shojin Ryori

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Beth yw Shojin Ryori?

Beth yw Shojin Ryori?

Erioed wedi clywed am Shojin Ryori? Mae'n fwyd traddodiadol Japaneaidd sydd wedi bod o gwmpas ers canrifoedd! Mae'n fath o goginio llysieuol sy'n seiliedig ar egwyddorion Bwdhaidd, ac mae'n dod yn fwyfwy poblogaidd yn y Gorllewin.

Beth Sy'n Gwneud Shojin Ryori yn Unigryw?

Mae Shojin Ryori yn unigryw gan ei fod yn ymwneud â chydbwysedd a harmoni. Mae'n ymwneud â chreu pryd o fwyd maethlon a blasus, heb ddibynnu ar gig neu gynnyrch llaeth. Mae'r cynhwysion fel arfer yn seiliedig ar blanhigion, fel llysiau, grawn, a chodlysiau, ac mae'r seigiau'n aml yn cael eu coginio heb fawr o olew a halen.

Ble Allwch Chi ddod o Hyd i Shojin Ryori?

Os ydych chi'n edrych i roi cynnig ar Shojin Ryori, rydych chi mewn lwc! Gallwch ddod o hyd iddo mewn llawer o fwytai Japaneaidd ledled y byd, yn ogystal ag mewn rhai siopau arbenigol. Gallwch hefyd ddod o hyd i ryseitiau ar-lein, felly gallwch chi wneud eich prydau Shojin Ryori eich hun gartref. Dyma rai awgrymiadau i'ch rhoi ar ben ffordd:

 • Dewiswch gynhwysion ffres, tymhorol.
 • Arbrofwch gyda gwahanol flasau a gweadau.
 • Peidiwch â bod ofn bod yn greadigol!

Felly os ydych chi'n chwilio am ffordd flasus, iach ac unigryw i fwynhau'ch prydau, rhowch gynnig ar Shojin Ryori!

Hanes Byr o Shojin Ryori

Cyflwyniad Bwdhaeth

Dechreuodd y cyfan ymhell yn ôl yn 552 CE pan gyrhaeddodd Bwdhaeth ei mynediad mawreddog i Japan. Daeth mynachod o Korea ag ef gyda nhw a lledaenodd yn gyflym fel tan gwyllt. Mae wedi bod yn ddylanwad mawr yn Diwylliant Siapaneaidd byth ers hynny, gyda dros 70,000 o demlau bellach ar wasgar ledled y wlad.

Genedigaeth Shojin Ryori

Daethpwyd â Shojin Ryori i Japan gan fynachod o Tsieina a Korea. Manpuku Temple yn Kyoto oedd un o'r lleoedd cyntaf i fabwysiadu'r arferion, ac mae bellach yn cael ei ystyried yn garreg filltir fawr yn hanes Shojin Ryori.

Beth mae Shojin Ryori yn ei olygu?

Mae Shojin Ryori yn ymwneud â mwynhau bwyd blasus, iachus heb dorri'r banc. Mae'n seiliedig ar egwyddorion Bwdhaidd ac yn canolbwyntio ar ddefnyddio cynhwysion ffres, tymhorol. Hefyd, mae'n hawdd iawn ei wneud, felly gall hyd yn oed y cogyddion mwyaf dibrofiad greu pryd blasus. Dyma rai o'r uchafbwyntiau:

 • Mae'n gyfeillgar i lysieuwyr, felly nid oes angen poeni am droseddu unrhyw un sy'n bwyta cig.
 • Mae'n llawn cynhwysion maethlon, felly gallwch chi deimlo'n dda am yr hyn rydych chi'n ei fwyta.
 • Mae'n hynod fforddiadwy, felly does dim rhaid i chi dorri'r banc i fwynhau pryd blasus.
 • Mae'n hawdd ei wneud, felly does dim rhaid i chi fod yn brif gogydd i wneud pryd blasus.

Beth yw Shojin Ryori?

Y Sylfeini

Math o fwyd llysieuol (ac yn aml fegan) yw Shojin Ryori sy'n dilyn egwyddor Bwdhaidd ahimsa (trugaredd) tuag at bob bod byw. Mae'n ymwneud â defnyddio cynhwysion lleol, organig a thymhorol, er y gall rhai temlau ganiatáu ychydig o gyfleustra modern. Ac wrth gwrs, mae'r cyfan am y rhif pump - pum pryd, pum lliw, pum blas, pum dull paratoi, a phum elfen.

Damcaniaeth y Pum Elfen

Mae Damcaniaeth y Pum Elfen (neu godai yn Japaneaidd, wuxing yn Tsieinëeg) yn rhan fawr o Shojin Ryori. Mae'n ymwneud â'r gwahanol egni a geir mewn ffrwythau, codlysiau a llysiau. Blasau melys, sur, hallt, chwerw, a sawrus. Lliwiau gwyn, gwyrdd, melyn, tywyll (du), a choch. Dulliau paratoi amrwd, wedi'u stiwio, eu berwi, eu rhostio a'u stemio.

Ble i ddod o hyd i Shojin Ryori

Os ydych chi am gael eich dwylo ar rai Shojin Ryori, dyma restr o ddeg bwyty yn Japan sy'n ei weini:

 • Komaki Shokudo yn Tokyo
 • Komaki Shokudo yn Kyoto
 • Komaki Shokudo yn Osaka
 • Komaki Shokudo yn Hiroshima
 • Komaki Shokudo yn Fukuoka
 • Komaki Shokudo yn Nagoya
 • Komaki Shokudo yn Sapporo
 • Komaki Shokudo yn Sendai
 • Komaki Shokudo yn Kagoshima
 • Komaki Shokudo yn Kumamoto

Felly, os ydych chi'n chwilio am bryd blasus, cyfeillgar i fegan sy'n dilyn egwyddor Bwdhaidd ahimsa, Shojin Ryori yw'r ffordd i fynd!

https://www.youtube.com/watch?v=bBNqAh355FY

Cwestiynau Cyffredin

Ydy Shojin Ryori yn Iach?

Mae Shojin Ryori yn ffordd anhygoel o iach o fwyta! Mae'r bwyd Bwdhaidd Japaneaidd hwn yn llawn cynhwysion llawn maetholion fel radish daikon ac eggplant, gan ei wneud yn ddewis gwych i unrhyw un sy'n dymuno cael eu dos dyddiol o fitaminau a mwynau. Hefyd, mae'n gwbl seiliedig ar blanhigion, felly mae'n berffaith ar gyfer llysieuwyr a feganiaid. Heb sôn, mae hefyd yn hynod o flasus a soffistigedig, felly ni fydd yn rhaid i chi aberthu blas ar gyfer iechyd. Felly os ydych chi'n chwilio am ffordd flasus, maethlon o fwyta, yna edrychwch dim pellach na shojin ryori!

Casgliad

Mae Shojin Ryori yn fwyd llysieuol Bwdhaidd Japaneaidd, sy'n cynnwys cynhwysion sy'n seiliedig ar blanhigion a dim cig. Fe'i gwasanaethir mewn bwytai a themlau arbennig.

Mae'n ffordd wych o archwilio diwylliant a bwyd Japan ac yn ffordd wych o fwyta'n iach. Mae hefyd yn ffordd wych o ddysgu am hanes Bwdhaeth yn Japan a sut mae wedi dylanwadu ar y diwylliant.

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.