Yakiniku Cig Eidion vs Misono Cig Eidion: 5 Prif wahaniaeth

Efallai y byddwn yn ennill comisiwn ar bryniannau cymwys a wneir trwy un o'n dolenni. Dysgwch fwy

Yakiniku a misono yn brydau cig eidion Japaneaidd blasus, ond mae rhai gwahaniaethau.

Mae Yakiniku yn ddysgl barbeciw wedi'i gwneud â chig eidion wedi'i sleisio'n denau, tra bod misono yn ddysgl wedi'i choginio wedi'i gwneud â chig eidion wedi'i sleisio'n denau. Mae Yakiniku fel arfer yn defnyddio amrywiaeth o doriadau, gan gynnwys ribeye, syrlwyn, ac asen fer. Ar y llaw arall, mae misono fel arfer yn defnyddio un toriad, fel syrlwyn neu lwyn tendr.

Edrychwn ar y gwahaniaethau rhwng yakiniku a misono, a pha un y dylech ei archebu y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo'n anturus.

Yakiniku cig eidion vs misono cig eidion

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Gwahaniaethau rhwng Yakiniku Cig Eidion a Misono Cig Eidion

Mae yakiniku cig eidion a misono cig eidion yn wahanol yn y toriadau o gig a ddefnyddir. Mae Yakiniku fel arfer yn defnyddio amrywiaeth o doriadau, gan gynnwys ribeye, syrlwyn, ac asen fer. Ar y llaw arall, mae misono fel arfer yn defnyddio un toriad, fel syrlwyn neu lwyn tendr.

Paratoi a Choginio

Mae'r dulliau paratoi a choginio ar gyfer y ddau bryd hyn hefyd yn wahanol. Mae Yakiniku yn golygu grilio darnau bach o gig ar a gril pen bwrdd (dod o hyd i'r griliau yakiniku gorau rydyn ni wedi'u hadolygu yma), tra bod misono wedi'i goginio ar blât poeth gyda nionod wedi'u torri a chynhwysion eraill.

Offrymau Bwyty

O ran bwytai sy'n cynnig y prydau hyn, mae yna ychydig o wahaniaethau i'w nodi. Mae bwytai Yaakiniku fel arfer yn cynnig amrywiaeth eang o gigoedd, tra bod bwytai misono fel arfer yn cynnig un neu ddau fath o gig eidion yn unig. Yn ogystal, mae bwytai yakiniku yn aml yn cynnwys griliau wrth bob bwrdd, tra bod gan fwytai misono blât poeth canolog lle mae'r cogydd yn coginio'r cig.

Pwynt Pris

Gall cost y prydau hyn fod yn wahanol hefyd. Mae Yaakiniku fel arfer yn cael ei brisio fesul darn o gig, tra bod misono yn cael ei brisio fesul cwrs. Mae hyn yn golygu y gall yakiniku fod yn ddrytach os ydych chi am roi cynnig ar amrywiaeth o doriadau, tra gall misono fod yn ddrytach os ydych chi am archebu cyrsiau lluosog.

Poblogrwydd

Yn Japan, mae yakiniku a misono yn brydau poblogaidd. Fodd bynnag, mae yakiniku i'w gael yn fwy cyffredin mewn bwytai ac fe'i hystyrir yn aml yn ffordd hwyliog a chymdeithasol o fwyta. Mae Misono, ar y llaw arall, i'w gael yn nodweddiadol mewn bwytai pen uwch ac fe'i hystyrir yn brofiad bwyta mwy mireinio.

Dewis Personol

Ar ddiwedd y dydd, mae'r dewis rhwng yakiniku a misono yn dibynnu ar ddewis personol. Mae'n well gan rai pobl amrywiaeth a hwyl yakiniku, tra bod eraill yn mwynhau symlrwydd ac ansawdd uchel misono.

Felly, p’un a ydych chi’n chwilio am noson fawr allan neu ddim ond pryd o fwyd solo cyflym, does dim rheswm i deimlo’n lletchwith neu boeni am beidio â gallu mwynhau’r seigiau hyn. Galwch heibio bwyty sy'n eu cynnig a thalu pris rhesymol i fwynhau blas chwedlonol yakiniku cig eidion neu misono cig eidion.

Yakiniku Cig Eidion vs Misono Cig Eidion: Pa un sy'n Well?

Er bod yakiniku cig eidion a misono cig eidion yn seigiau cig eidion Japaneaidd blasus, mae rhai gwahaniaethau allweddol rhwng y ddau. Dyma rai pethau i'w hystyried:

 • Cig Eidion mae yakiniku fel arfer yn cael ei farinadu mewn saws melys a sawrus, tra bod misono cig eidion yn aml yn cael ei gymysgu â menyn a saws soi.
 • Mae yakiniku cig eidion fel arfer yn cael ei weini â winwnsyn wedi'i dorri a hadau sesame, tra bod misono cig eidion yn aml yn cael ei weini â saws hufennog.
 • Mae yakiniku cig eidion yn aml yn cael ei grilio neu ei ffrio mewn padell, tra bod misono cig eidion fel arfer yn cael ei goginio ar blât poeth.

Yn y pen draw, mae'r dewis rhwng yakiniku cig eidion a misono cig eidion yn dibynnu ar ddewis personol. Mae'r ddau bryd yn flasus yn eu ffordd eu hunain, felly mae croeso i chi roi cynnig ar y ddau ohonyn nhw a gweld pa un rydych chi'n ei hoffi orau.

Yakiniku Cig Eidion: Hyfrydwch Japaneaidd A Fydd Yn Gwneud i'ch Blawd Flas Ganu

Mae Cig Eidion Yakiniku yn ddysgl Japaneaidd a wneir fel arfer gyda chig eidion wedi'i sleisio'n denau sy'n cael ei farinadu mewn saws melys a sawrus, yna wedi'i grilio neu ei ffrio mewn padell. Mae'r pryd yn aml yn cael ei weini gydag ochr o winwnsyn wedi'u torri a hadau sesame, sy'n ychwanegu crensian neis a blas cnau at y pryd.

Y Paratoi: Sut mae Yaakiniku Cig Eidion yn cael ei Wneud?

Mae paratoi yakiniku cig eidion yn gymharol hawdd a syml. Dyma'r camau sylfaenol:

 • Dewiswch eich cig eidion: Mae'r dewis o gig eidion yn hanfodol i lwyddiant eich pryd. Chwiliwch am ddarnau o gig eidion o ansawdd uchel, fel ribeye neu syrlwyn, sydd â marmor da ac sy'n cynnwys llawer o fraster.
 • Marinate y cig eidion: Mae'r cig eidion yn cael ei farinadu mewn cymysgedd o saws soi, mwyn, mirin, siwgr, a sesnin eraill. Mae'r marinâd yn ychwanegu blas ac yn helpu i dyneru'r cig.
 • Griliwch y cig eidion neu ei ffrio mewn padell: Rhoddir y cig eidion ar gril poeth neu ei ffrio mewn padell nes ei fod wedi'i goginio i'r lefel a ddymunir o roddion.
 • Gweinwch gydag ochrau: Mae'r cig eidion fel arfer yn cael ei weini gydag ochr o winwnsyn wedi'u torri a hadau sesame. Mae rhai bwytai hefyd yn cynnig powlen o reis wedi'i stemio ar yr ochr.

Y Lleoedd Gorau i Drio Cig Eidion Yaakiniku

Os ydych chi yn Japan, mae digon o fwytai sy'n arbenigo mewn yakiniku cig eidion. Dyma rai o'r lleoedd gorau i roi cynnig arni:

 • Raging Bull Chophouse & Bar yn ardal Nishishinjuku yn Tokyo
 • Misono yn ardal Shinjuku yn Tokyo
 • Steakhouse Outback yn Ninas Eastwood yn Tokyo
 • Y bwyty teriyaki premiwm mwyaf newydd yng Ngwesty Fort Belmont, Manila
 • Caffi PrimaDonna yn Amorita, Bohol

Archwilio Misono Cig Eidion: Hyfrydwch Japaneaidd

Mae Misono Cig Eidion yn ddysgl Japaneaidd a darddodd yn Tokyo. Mae'n ddysgl premiwm sy'n cael ei weini'n aml mewn bwytai pen uchel. Gwneir y pryd gyda chig eidion wedi'i sleisio'n denau sy'n cael ei goginio ar blât poeth gyda nionod wedi'u torri'n fân a hadau sesame wedi'u cymysgu i mewn. Yna rhoddir y cig eidion mewn powlen a'i weini â reis wedi'i stemio. Mae'r pryd yn adnabyddus am ei flas hufennog a sawrus, gan ei wneud yn ffefryn ymhlith y rhai sy'n hoff o gig eidion.

Sut mae Misono Cig Eidion yn cael ei Baratoi?

Mae Misono Cig Eidion yn cael ei baratoi â llaw, gyda'r cig eidion yn cael ei dorri'n ddarnau tenau. Mae'r winwns hefyd yn cael eu torri â llaw i sicrhau eu bod o'r maint perffaith ar gyfer coginio. Yna mae'r cig eidion a'r winwns yn cael eu coginio ar blât poeth gyda hadau sesame wedi'u cymysgu i mewn. Mae'r pryd wedi'i goginio nes bod y cig eidion wedi brownio'n berffaith a'r winwns yn feddal ac yn dryloyw.

Ble Allwch Chi Darganfod Misono Cig Eidion?

Mae Misono Cig Eidion i'w gael mewn llawer o fwytai Japaneaidd ledled y byd, yn enwedig yn Tokyo. Mae rhai bwytai poblogaidd sy'n gwasanaethu Beef Misono yn cynnwys Misono, Raging Bull Chophouse & Bar, ac Outback Steakhouse. Yn y Philippines, gellir dod o hyd i Cig Eidion Misono yn Belmont Hotel Manila, Cafe PrimaDonna, a China Blue by Nestle. Yn Bohol, mae Amorita Resort yn gwasanaethu Cig Eidion Misono fel un o'u danteithion gwych. Yn yr Unol Daleithiau, mae safle Eastwood Outback Steakhouse yn Fort Myers, Florida yn gwasanaethu Beef Misono.

Casgliad

Mae'r Gwahaniaethau Rhwng Cig Eidion Yaakiniku a Misono Cig Eidion yn gynnil, ond, fel y gwelsoch, mae rhai gwahaniaethau allweddol. 

Mae Yakiniku yn ffordd hwyliog o fwynhau amrywiaeth o doriadau o gig eidion, tra bod Misono yn ffordd gywrain o fwynhau un toriad o gig eidion. Yn y pen draw, chi sydd i benderfynu pa un sydd orau gennych chi!

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.