9 Set Gegin Gopr Gorau wedi'u hadolygu | fforddiadwy i ben y llinell

Efallai y byddwn yn ennill comisiwn ar bryniannau cymwys a wneir trwy un o'n dolenni. Dysgwch fwy

Mae offer coginio copr yn hanfodol p'un a ydych chi'n chwilio am offer cegin newydd ar gyfer eich cartref newydd neu i gymryd lle'r potiau a'r sosbenni hynafol sydd bron wedi'u difrodi yn y gegin.

Wedi mynd yw'r dyddiau pan nad oedd ond un set o offer coginio ar gael i ddewis ohonynt.

Byddwch yn darganfod llu o gynhyrchion offer coginio rhagorol heddiw a hyd yn oed yn darganfod rhai sy'n addas i'ch addurn cegin os ydych chi eisiau. Setiau cegin copr gorau

O ganlyniad, gall culhau i ychydig setiau o offer coginio sy'n gweithio mewn gwirionedd fod yn llethol. Ac, wrth gwrs, mae'n hanfodol sicrhau eich bod chi'n cael y gorau o'ch pryniant oherwydd ei fod yn fuddsoddiad.

Onid ydych chi'n cytuno â hynny?

Dyma fy newis i, set gopr Matfer Bourgeat (ar gael yma ar Amazon), a gallwch weld y grefftwaith hardd a sut y gallwch ei lanhau:

Yn ffodus i chi, rydym yn ymwybodol iawn o sut mae offer coginio wedi datblygu a pha mor anodd y gall fod i gael y math cywir o offer coginio ar gyfer eich gofynion.

Felly rydyn ni wedi talgrynnu’r potiau a’r sosbenni copr gorau ar y farchnad ar hyn o bryd i wneud pethau ychydig yn symlach i chi.

Roedd ein dewis nid yn unig yn seiliedig ar ymarferoldeb ac effeithiolrwydd ond roedd ganddo lawer i'w wneud ag estheteg hefyd. Rydym yn deall pa mor hanfodol yw bod mewn cariad â'r offer sydd ar gael i chi.

Byddwn hefyd yn ateb cwestiynau cyffredin am lestri cegin copr a fydd yn rhoi ychydig mwy o fewnwelediad i chi i offer coginio copr.

Gadewch i ni ddechrau!

Hefyd darllenwch: pam y dylech chi ddewis offer coginio copr morthwyl

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Pam ddylech chi brynu offer coginio copr

Os nad ydych erioed wedi defnyddio sosbenni llestri copr o'r blaen, efallai y byddech chi'n meddwl tybed beth yw pwrpas y ffwdan. Dyma rai rhesymau pam ei bod yn gwneud synnwyr mawr cael offer cegin copr:

Maen nhw'n fanwl gywir

Mae copr yn ddargludydd gwres rhagorol ac felly mae'n ymateb i newidiadau gwres a thymheredd bron yn syth. Mae'r nodwedd hon yn arbennig o ddefnyddiol wrth goginio sawsiau neu i gigoedd brown a sear neu unrhyw fath arall o goginio sy'n gofyn am newid gwres yn aml.

Nid oes angen gormod o waith cynnal a chadw arnynt

Mae gan y mwyafrif o botiau copr du mewn caboledig iawn sy'n caniatáu i fwyd gleidio'n syth drwodd i wneud glanhau yn symlach.

Maen nhw'n wydn

Mae copr yn hirhoedlog iawn. Nid yw'n gwbl na ellir ei dorri, ond mae'n gallu gwrthsefyll cyrydiad a chrafu, ac os caiff ei gadw'n dda, gall bara am flynyddoedd.

Pleserus yn esthetig

Mae gan gopr ddyluniad hyfryd o hyfryd sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer y gegin fel esthetig hudolus gwladaidd.

Y setiau cegin copr gorau wedi'u hadolygu

Nesaf, byddwn yn cyflwyno'r eitemau gorau ar ein rhestr:

Set Gopr Bourgeat 915901 Darn Matfer 8

Os ydych chi'n chwilio am set syml o offer coginio yna set potiau a sosbenni copr Matfe Bourgeat yn sicr yw'r un i chi.

Gyda dwy filimetr a hanner o gopr wedi'i haenu rhwng dur gwrthstaen caboledig i gynhyrchu dargludedd digyffelyb a'r trwch delfrydol sy'n ei gwneud hi'n symlach gwrthsefyll defnydd dyletswydd trwm, y casgliad 8 darn hwn o badell gopr Ffrengig yw'r set gopr orau sydd ar gael yno .

Mae ganddo hefyd ddolenni rhybedog sy'n haearn bwrw cryf i sicrhau bod gennych afael diogel a chyffyrddus pan fyddwch chi'n cael bwyd oddi ar y stôf. Ac er ei fod yn costio llawer, mae'n fuddsoddiad gwerth chweil sy'n cyfuno ymarferoldeb ac estheteg yn braf i gynnig y gorau i'r ddau fyd.

Uchafbwyntiau:

 • Dargludedd gwres manwl gywir
 • Glanhau hawdd diolch i'r ffordd y mae wedi'i adeiladu
 • Gellir ei ddefnyddio ar bob cwt coginio ac eithrio'r rhai sefydlu

Gwiriwch y set hon yma ar Amazon

Hefyd darllenwch: y canllaw eithaf ar sesnin sosbenni copr

Set Offer Coginio 250mm Mauviel M'Heritage M2.5C

Nesaf ar ein rhestr - set offer coginio copr 10 darn o Mauviel m250c.

Mae'r brand offer coginio uchel ei barch hwn, o'r enw offer coginio copr gorau yn y byd, yn cynnig llawer o wahanol fathau o offer coginio sy'n addas ar gyfer arbenigwyr a chogyddion dechreuwyr sy'n gwerthfawrogi gwerth offer coginio o ansawdd uchel.

Mae'n cyfuno dwy gydran benodol sy'n rhoi dargludedd gwell i goginio bwyd yn gyflym ac yn effeithiol ac mae ganddo ddolenni wedi'u peiriannu'n ergonomeg sy'n aros yn cŵl hyd yn oed pan fydd y nwyddau coginio yn dod yn gynnes, gan ei gwneud hi'n haws cael bwyd oddi ar y stôf.

Ar ben hynny, mae ganddo du mewn gwisgo caled wedi'i wneud o ddur gwrthstaen nad yw'n adweithiol ac yn berffaith ar gyfer coginio o bob math.

Uchafbwyntiau:

 • Hawdd i'w lanhau
 • Mae gan y dolenni dechnoleg aros yn cŵl sy'n ei gwneud hi'n ddiogel ac yn hawdd ei dal
 • Mae'n gydnaws â phob math o ben coginio

Gwiriwch brisiau ac argaeledd yma

Edrychwch ar mwy o frandiau offer coginio copr Ffrengig yn fy swydd yma

Set Copr Morthwyl Amoretti Brothers

Gyda'i effeithiolrwydd nodedig, ymarferoldeb, a'i ymddangosiad chwaethus cyfoes, mae Amoretti yn disgleirio mewn gwirionedd.

Er mwyn cyflawni'r ansawdd coginio uchaf, mae ganddo ddalen gopr dwy filimedr o drwch a dolenni caboledig i ddarparu gafael diogel a chyffyrddus.

Yn gwrthsefyll crafiadau, cyrydiad, sioc a glynu wrth baratoi bwydydd sy'n gofyn am dymheredd cywir a choginio araf, mae'n gwneud y cynghreiriad delfrydol. Os ydych chi ar gyllideb, fodd bynnag, efallai nad Amoretti yw'r dewis gorau gan ei fod yn costio llawer.

Uchafbwyntiau:

 • System ynni-effeithlon
 • Mae ganddo ddyluniad perchnogol sy'n ei gwneud yn berffaith addas ar gyfer affeithiwr countertop

Edrychwch ar y prisiau diweddaraf yma ar Amazon

Set Offer Coginio Craidd Dur Di-staen 12 Darn Emeril Lagasse

Set offer coginio 12 darn Emeril Lagasse yw'r ychwanegiad delfrydol i'ch arsenal, p'un a ydych chi eisiau sgrialu wyau ar gyfer un neu greu pryd o fwyd i'r teulu cyfan.

Mae'r set pot copr hon a gynhyrchir premiwm yn atgoffa rhywun o set o ansawdd uchel sy'n costio llawer mwy. Mae'n cynnwys dyluniad dur gwrthstaen, craidd copr a gwaelod gwaelod alwminiwm.

Felly os ydych chi'n chwilio am gopr yn bennaf fel inductor ac nid ar gyfer y tu allan, dyma'r set i chi.

Mae'n offer defnyddiol gyda chaeadau gwydr tymer sy'n ei gwneud hi'n symlach i fonitro bwyd wrth iddo goginio. Yr hyn yr oeddem yn ei garu yn arbennig am y darn hwn o offer yw bod ganddo hefyd gaeadau straen ac arllwys pigau sy'n draenio hylifau o fwyd heb dynnu'r caead.

Uchafbwyntiau:

 • Dosbarthiad gwych o wres
 • Yn cyd-fynd â phob math o bennau coginio, hyd yn oed rhai ymsefydlu.
 • Mae'n hawdd monitro bwyd gan fod ganddo gaeadau gwydr tymer
 • Yn ddiogel i'w ddefnyddio yn y popty, hyd at 350 gradd
 • Mae hefyd yn cynnwys arllwys pigau a chaeadau straen sy'n eich galluogi i ddraenio hylifau heb orfod tynnu'r caead.

Edrychwch ar y set craidd copr yma

T-fal C836SD Set Cookware Gwaelod Copr Dur Di-staen Ultimate

P'un a ydych chi'n gogydd proffesiynol neu'n un dechreuwr, gyda'r offer coginio gwaelod copr T-fal gallwch gael y gorau o ddau fyd.

Mae'n rhoi'r ymsefydlu copr i chi o'r gwaelod, ond mae'r dur gwrthstaen yn edrych y gallech fod yn chwilio amdano yn eich potiau a'ch sosbenni.

Mae'r set unigryw hon o offer coginio yn cynnwys dolenni dur gwrthstaen rhybedog sy'n darparu'r cyfleustra a'r dyluniad mwyaf posibl o ddur gwrthstaen sy'n para am flynyddoedd heb grafu.

Mae'r offer coginio hefyd yn cynnwys caeadau gwydr wedi'u teilwra sy'n dal maetholion fel y gallwch chi arogli'r bwyd yn ei hanfod, yn ogystal â bod yn dryloyw i wneud y bwyd yn haws i'w fonitro wrth iddo goginio.

Uchafbwyntiau:

 • Mae'r set gegin hon yn ddiogel golchi llestri felly mae glanhau yn awel.
 • Mae'r dolenni wedi'u cynllunio'n ergonomegol fel eu bod yn gyffyrddus i'w dal
 • Mae'n ddiogel cael ei ddefnyddio yn y popty, hyd yn oed hyd at 500 gradd
 • Gellir ei ddefnyddio ar bob math o ben coginio
 • Mae ei sylfaen aml-haenog yn darparu'r gwres gorau posibl a hyd yn oed
 • Mae'r rims wedi'u fflamio ychydig er mwyn eu tywallt yn hawdd
 • Mae'r caeadau gwydr yn ei gwneud hi'n hawdd iawn monitro'r bwyd wrth iddo goginio ac mae'r twll wedi'i wenwyno yn gadael i stêm ddianc felly ni fydd unrhyw beth yn berwi drosodd.
 • Mae'n cynnig gwarant oes gyfyngedig

Mae'r set hon ar gael yma ar Amazon

Set Offer Coginio Bondio 60090-Ply Craidd All-Clad 5

Mae'r set offer coginio 5 darn ply 14 All-Clad Copper-Core, gyda'i ddyluniad allanol caboledig dur gwrthstaen, yn un casgliad o offer coginio sy'n gorchuddio ei holl aces cyn belled ag y mae estheteg yn mynd.

Ar ben hynny, mae'n cael ei amlygu gydag acen gopr ac mae'n ymddangos fel syniad eithaf da ei osod ar ben y countertop hyd yn oed pan nad yw'n cael ei ddefnyddio gan fod ganddo esthetig braf.

Mae'r set padell goginio craidd All-Clad yn cynnwys dyluniad 5-ply gyda chanolfan gopr sy'n gwarantu bod gwres yn lledaenu'n gyflym ac yn unffurf trwy'r offer coginio a thu mewn caboledig iawn o ddur gwrthstaen gyda nodweddion gwrth-ffon uwchraddol.

Ar ben hynny, mae'r dolenni hefyd wedi'u hadeiladu'n ergonomegol i warantu eu bod yn darparu tagu gwres i leihau trosglwyddiad gwres a'i gwneud hi'n hawdd i chi gario'ch potiau heb eu llosgi.

Nid yw set offer coginio 14 darn craidd copr All-Clad at ddant pawb, er gwaethaf ei holl fuddion. Fe’i gwnaed yn UDA, ac yn enwedig os ydych ar gyllideb, mae’r set 14 darn hon o offer coginio ychydig ar yr ochr ddrud.

Uchafbwyntiau:

 • Mae cynnal a chadw yn hawdd iawn
 • Mae'r ymylon fflamiog yn sicrhau y byddwch chi'n gallu arllwys heb unrhyw ddiferion
 • Mae gwresogi hyd yn oed diolch i'w graidd copr trwchus
 • Mae'r dolenni'n rhybedog fel bod gennych afael gyffyrddus
 • Mae'n ddiogel i'w ddefnyddio mewn popty, hyd at 600 gradd
 • Mae'r tu mewn yn sgleinio'n fawr felly ni fydd bwyd yn glynu wrth yr ochrau
 • Mae'n cynnwys padell ffrio 10 modfedd a 12 modfedd, sosbenni sauté 3 qt a 6qt gyda chaeadau, sosbenni 2 qt a 3qt gyda chaeadau, pot stoc 8qt (hefyd gyda chaead) ac yn olaf, padell cogydd 12 modfedd gyda'i caead.

Gwiriwch brisio ac argaeledd yma

Lagostina Q554SA64 Set Cookware Copr Dur Di-staen Martellata Tri-Ply Hammered

Ar yr olwg gyntaf, gall set offer coginio 10 darn copr morthwyl Lagostina Martellata edrych fel set gopr wych, ac mae'n set wych. Dim ond gyda golwg copr yn lle'r copr yr holl ffordd.

Felly os ydych chi'n mynd yn bostnly am yr edrychiad copr ac nad oes gennych chi'r arian i'w wario ar set offer coginio copr i gyd, efallai mai dyma'r set i chi.

Mae set pot coginio copr Lagostina yn costio llawer llai na'r holl setiau copr ar ben y postyn hwn, ac mae'n cynnwys dyluniad ply sy'n annog gwresogi hyd yn oed a thu mewn morthwyl o ddur gwrthstaen sy'n ychwanegu ychydig o gynhesrwydd a cheinder.

Yn ogystal, mae Lagostina hefyd yn cynnwys caeadau dur gwrthstaen sy'n ffitio'n dynn ac sy'n cloi maetholion a lleithder ac yn bwrw dolenni dur gwrthstaen sy'n ddigon pwerus am flynyddoedd i bara.

Ac os, wrth arllwys hylifau o fwyd, nad ydych chi'n hoffi creu llanast, mae gan y offer coginio ymylon fflamiog sy'n gwneud pethau'n llai anniben.

Yn ôl Lagostina, mae casgliad offer coginio 10 darn morthwyl Lagostina Martellata (gyda ffyrnau a sosbenni Iseldireg) yn gynnyrch gwydn ac oesol ac mae'n werth pob dime rydych chi'n ei wario, a barnu yn ôl yr adolygiadau ffafriol niferus o badell coginio copr Lagostina.

Uchafbwyntiau:

 • Mae'r dur gwrthstaen tri-ply a adeiladwyd i fod i bara am flynyddoedd
 • Mae'r dolenni wedi'u cynllunio'n ergonomegol fel eu bod yn ddiogel i'w dal
 • Mae'n ddiogel i'w ddefnyddio yn y popty hyd at 500 gradd
 • Mae'n cynnig gwarant oes
 • Ac mae hefyd yn gydnaws â phob math o stôf

Gallwch edrych arno yma

Set Copr Tri-Ply Cuisinart

Mae prydau copr Cuisinart Tri-Ply yn fuddsoddiad sy'n werth pob ceiniog os ydych chi'n ystyried creu dysgl gourmet gyda llestri coginio copr fel y gwelir ar y teledu ac rydych chi'n cael golwg copr am hyd yn oed llai o arian na gyda'r Lagostina.

Mae set offer coginio dur gwrthstaen Cuisinart Copper Tri-Ply, wedi'i adeiladu'n gyfan gwbl â deunydd triphlyg-ply, yn cynnig dargludedd thermol uwchraddol a hyd yn oed dosbarthiad gwres i warantu coginio'ch bwyd hyd yn oed.

Heb sôn am y ffaith, cyhyd â'ch bod yn cymryd gofal mawr ohono, gallai gynnig blynyddoedd o wasanaeth i chi.

Uchafbwyntiau:

 • Mae'n ddiogel i'w ddefnyddio yn y popty hyd at 500 gradd
 • Mae'r dolenni contoured wedi'u gwneud o ddur gwrthstaen ac yn gyffyrddus i'w dal
 • Gellir ei ddefnyddio ar bob pen coginio, ac eithrio'r cyfnod sefydlu
 • Mae'r rims a'r gorchuddion wedi'u cynllunio'n unigryw fel eu bod yn cadw lleithder a gwres y tu mewn i'r pot yn dynn

Atalfa 'ii maes yma

Set 10 Darn Copr Tri-Ply Calphalon T10

Mae'r set nesaf hon o sosbenni coginio copr ychydig yn is o ran cost na'r mwyafrif o sosbenni eraill sydd ar werth.

Nawr rwy'n gwybod beth rydych chi'n fwyaf tebygol o feddwl; ni all fod o ansawdd da, felly. Rhaid bod yn offer coginio copr ar gyfartaledd.

Fodd bynnag, mae pwy bynnag sy'n cael y mwynhad o ddefnyddio cynhyrchion offer coginio Calphalon yn deall bod eu hoffer coginio yn unrhyw beth ond cyffredin.

Ar ôl bod yn y gêm ers dros 50 mlynedd, yn bendant nid yw Calphalon yn ddieithr ar y farchnad ac yn bendant nid yw creu cynhyrchion coginio o ansawdd uchel yn newydd iddyn nhw chwaith.

A set offer coginio Calphalon Tri-Ply 10 darn yw'r un gorau hyd yn hyn.

Mae'r set offer coginio crefftus hon, sy'n cyfuno canrifoedd o draddodiad coginiol hynafol ag arddull gyfoes ac ansawdd premiwm, nid yn unig yn hyfryd ond mae ganddo geinder swyddogaethol sy'n ei osod uwchlaw'r lleill.

Ac er nad oes trwch offer coginio copr arall yn yr haen gopr, mae'n dal i fod yn gasgliad dibynadwy o offer coginio sy'n pentyrru hyd at lawer o nodweddion a nodweddion nodedig.

Uchafbwyntiau:

 • Gwarant oes gyflawn am unrhyw ddiffygion yn y deunydd neu'r crefftwaith
 • Rims flared ar gyfer arllwys yn hawdd
 • Arwyneb crafu a gwrthsefyll cyrydiad
 • Dolenni sy'n cŵl i'r cyffwrdd, hyd yn oed pan fydd y sosbenni yn boeth
 • Caeadau sy'n ffitio'n union fel bod yr holl leithder yn aros y tu mewn
 • Yn ddiogel i'w ddefnyddio mewn popty, hyd at 450 gradd

Gallwch brynu'r set hon yma

Thoughts Terfynol

P'un a ydych chi'n gogydd cartref neu'n gogydd gourmet proffesiynol, gallai'r gwahaniaeth rhwng cyflawni pryd bwyd o'r radd flaenaf a rhedeg y danteithfwyd cyfan fod â'r offer coginio cywir ar gael ichi.

Dyna pam y gwnaethom dalgrynnu’r offer coginio copr gorau yn yr adolygiad hwn a fydd yn trawsnewid eich profiad o goginio.

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.