Broth Dashi vs Anchovy: Gwahaniaethau mewn blas, defnyddiau a gwledydd

Efallai y byddwn yn ennill comisiwn ar bryniannau cymwys a wneir trwy un o'n dolenni. Dysgwch fwy

Un peth y gallech chi sylwi yw, ymhlith diwylliannau Asiaidd, yn aml mae cynhwysion a ryseitiau sy'n debyg iawn. Mae hyn yn arbennig o wir gyda Dashi ar gyfer Japaneaidd a cawl ansiofi ar gyfer bwyd Corea.

Er eu bod yn debyg iawn, mae ganddyn nhw hefyd nifer o wahaniaethau mawr y byddaf yn eu hesbonio'n fanwl.

Broth Dashi vs Anchovy

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Y Blas

Mae gan dashi a broth brwyniaid lawer o'r un cynhwysion, er bod cawl brwyniaid yn defnyddio brwyniaid cyfan yn hytrach na dim ond naddion pysgodyn fel dashi.

O ganlyniad, mae gan broth brwyniaid flas llawer mwy pysgotwr iddo. Er y gall fod yn dal i fod jam yn llawn umami o'r gwymon, bydd cawl brwyniaid yn cael blas pysgod llawer mwy amlwg.

Bydd y blas hwnnw'n llawer mwy cynnil mewn dashi gan fod dashi yn rhoi mwy o bwyslais ar y kombu.

Un gwahaniaeth mawr wrth wneud cawl brwyniaid yw bod ganddo weithiau fwy o gynhwysion na dashi.

Yn hytrach na defnyddio kombu a naddion pysgod yn unig, mae cawl brwyniaid hefyd yn cynnwys winwnsyn, garlleg, madarch sych, a hyd yn oed rhywfaint o radish.

Gyda'r cynhwysion ychwanegol hyn, mae'n debyg y byddwch chi'n sylwi ar y gwahaniaeth mewn blas pe baech chi'n rhoi cynnig ar stoc dashi ac brwyniaid ar yr un pryd.

Hefyd darllenwch: sut i wneud cawl miso gwych gyda vegan dashi

Yn defnyddio

Mae gan Dashi lawer o ddefnyddiau mewn prydau Japaneaidd, yn ei hanfod asgwrn cefn diwylliant coginio Japan.

Er ei fod yn cael ei ddefnyddio amlaf mewn cawl miso, ramen, ac udon, gellir defnyddio dashi hefyd mewn sawsiau ynghyd â ffrio a churo cig a llysiau ar gyfer tempura.

Mae cawl brwyn, fel dashi, yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer cawliau a stiwiau yng Nghorea, ac mae'n amlbwrpas iawn, ac yn cael ei ddefnyddio mewn llawer o ryseitiau Corea.

Gwledydd sy'n ei ddefnyddio

Er y gallai unrhyw un mewn unrhyw wlad wneud pryd sy'n defnyddio naill ai dashi neu broth brwyn, mae gan y cynhwysion hyn leoedd lle maen nhw'n cael eu defnyddio amlaf.

Ar gyfer dashi, Japan fyddai honno, lle cafodd ei chreu a'i datblygu'n raddol dros gannoedd o flynyddoedd. Fodd bynnag, mae cawl brwyniaid yn tarddu o Gorea.

O ystyried yr holl debygrwydd rhwng y ddau gynhwysyn, eu defnydd, a'r rhanbarth y daeth y ddau ohono, nid yw'n glir a oedd unrhyw ddylanwad trawsddiwylliannol a arweiniodd at eu creu.

Bydd p'un a ydych chi'n defnyddio dashi neu broth brwyniaid yn dibynnu ar eich dewis personol a pha rysáit rydych chi'n ei wneud.

Fel arfer bydd ryseitiau Corea yn fwy addas ar gyfer cawl brwyniaid, a Japaneaidd na daashi

Hefyd darllenwch: dashi vs kombu, sut maen nhw'n cael eu defnyddio

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.