5 Fforc Hibachi Gorau wedi'u hadolygu | Bydd y rhain yn gwneud bywyd yn llawer haws i chi

Efallai y byddwn yn ennill comisiwn ar bryniannau cymwys a wneir trwy un o'n dolenni. Dysgwch fwy

Mae bron pob un sy'n hoff o fwyd o Japan wedi rhoi cynnig arni hibachi, gan eu bod yn credu ei fod yn fwy nag arddull bwyta, ond yn brofiad.

Mae gan bron pob bwyty Japaneaidd arbenigedd yn Teppanyaki a hibachi. Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n ymweld ag un o'r bwytai hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw llygad am y ddwy arddull fwyta hyn.

Fforc Hibachi Gorau

Felly, nid wyf yn dweud y dylech brynu un i allu gwneud hyn. Ond mae'n dric parti eithaf taclus gyda'r fforc hibachi:

 

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Beth yw'r fforc hibachi gorau?

Wel, mae yna wahanol ffyrch hibachi y gallwch chi eu darganfod yn y farchnad. Mae rhai o'r ffyrc hyn yn dod mewn gwahanol ddefnyddiau a chostau hefyd.

Dyma rai o'r ffyrc hibachi gorau.

Fforc Barbeciw Gwasanaeth Bwyd Seren Newydd, 13 ″

Mae'r New Star Foodservice 38224 BBQ Fork, 13 ″ yn cael ei gynhyrchu gan gwmni sy'n credu mewn darparu dim byd ond ansawdd. Mae'r cwmni hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu llestri cegin pwysig, sy'n sefyll i fyny mewn gwahanol amgylcheddau, yn ogystal â darparu gwydnwch ac ymarferoldeb.

Wedi dweud hynny, mae'r fforc hibachi hwn a weithgynhyrchir gan New Star Foodservice wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol, sy'n hoffi grilio mewn gwahanol leoliadau, boed hynny yn eich cartref neu mewn bwyty.

Nodweddion nodedig:

 • Mae hwn yn fforc wedi'i ddylunio'n rhyfeddol o dda, sy'n dod â handlen bren a llafn dur gwrthstaen.
 • Mae'n fforc o ansawdd masnachol, y gellir ei ddefnyddio mewn siopau bwyd, bwytai, a neuaddau arlwyo, ymhlith lleoedd eraill
 • Hawdd eu glanhau.
 • Yn dod gyda handlen hir, sy'n gwella ei ddefnyddioldeb
 • Yn dod mewn 2 faint gwahanol, 13 a 21 modfedd.

Fe wnes i ddod o hyd i'r un hon wirioneddol fforddiadwy ar Amazon reit yma

Mundial 4654-12 1/2 12-1 / 2-Fodfedd Pot Fodfedd, Pren

Mae'r fforc hibachi hwn wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer y diwydiant bwyd. Mae Fforc Pot Mundial 4654-12 1/2 12-1 / 2-Inch Pot, Wood wedi'i gymeradwyo gan NSF, ac mae'n cwrdd â'r safonau ar gyfer glanweithdra yn y diwydiant bwyd.

Heblaw, mae gan y fforc hon Amddiffyniad Gwrthficrobaidd Sanitaidd, triniaeth ddiogel ar gyfer ei handlen polypropylen, sy'n amddiffyn twf a datblygiad burum, ffyngau, llwydni, burum a bacteria.

Nodweddion nodedig:

 • Dyma dôn grwm Pot For
 • Yn dod gyda handlen bren tair rhybedog
 • Mae'n syniad anrheg gwych
 • Fforc 12 ½ modfedd

Ei brynu yma ar Amazon

Fforc Hibachi Dur Di-staen Gorau Rhyngrwyd gyda gafael rwber

Mae ffyrc dur gwrthstaen gorau'r rhyngrwyd wedi'u cynllunio gyda dur gwrthstaen premiwm. Mae'r fforc hon yn darparu gafaelion gwrthlithro yn ogystal â chyffyrddiad meddal. Yn ogystal â hyn, mae ganddo dwll adeiledig, sy'n caniatáu i un storio'r fforc yn hawdd yn ei gegin ar ôl iddo gael ei wneud gyda'i ddefnyddio.

Nodweddion nodedig

 • Mae'r fforc wedi'i wneud o ddeunydd premiwm - dur gwrthstaen na fydd yn rhydu, cracio, sglodion na tholc
 • Mae ganddo ddolenni gorffen rwber a gweadog, sy'n rhoi arddangosfa ddeniadol i'r fforc hon.
 • Mae gan y fforc ddyluniad gafael ergonomig a meddal - bydd ei handlen gafael rwber meddal yn caniatáu ichi fwynhau cyffyrddiad cyfforddus ac ergonomig.
 • Twll adeiledig ar gyfer hongian hawdd
 • Mae'r fforch hon yn ddiogel peiriant golchi llestri
 • 12.5 ”o hyd a lled 1.5”

Gwiriwch brisiau ac argaeledd yma

CS - Premiwm Kochsysteme 14 Fforch Cerfio a Gwasanaethu Dur Di-staen Inch

Mae'r CS - Modfedd Kochsysteme Premiwm 14, Fforch Cerfio a Gwasanaethu Dur Di-staen, wedi'i wneud o ddur gwrthstaen premiwm. Yn ogystal â hyn, mae'n dod â handlen siâp ergonomeg, sy'n gwneud ei gafael yn gyffyrddus.

Mae hwn yn offeryn grilio hanfodol, y gellir ei ddefnyddio i weini hoff brydau bwyd yn ogystal ag mewn grilio awyr agored.

Nodweddion nodedig

 • Wedi'i wneud o ddeunydd dur gwrthstaen
 • Mae'r CS - Kochsysteme Premium 12.5 Inch, Cerfio Dur Di-staen a Fforch Gwasanaethu, yn ddelfrydol ar gyfer troi, fflipio a thorri stêcs
 • Mae ganddo ddolenni polyoxymethylene, wedi'u sicrhau gyda rhybedion dur gwrthstaen cywasgu triphlyg. Mae hyn yn gwneud y fforc yn fwy cytbwys a diogel.
 • Ni argymhellir golchi peiriant ar gyfer y fforc hon
 • Dyma'r delfrydol ar gyfer gweini'ch rhost gwyliau neu dwrci

Gwiriwch y prisiau diweddaraf yma ar Amazon

Darllenwch fwy: mae'r cyllyll Kiritsuke hyn yn offer torri Japaneaidd amlbwrpas

Fforc Cig Dur Di-staen Anolon

Bydd Fforc Cig Dur Di-staen Anolon, 13.25-Inch yn dod â phennod newydd yn eich profiad grilio hibachi. Mae'r fforc hon wedi'i chynllunio'n benodol i ddod â chreadigrwydd yn eich cegin, a bydd ei ddyluniad hardd a chwaethus yn ffitio i'ch cymysgedd.

Mae'r fforc hwn wedi'i wneud o ddeunydd gwydn, dur di-staen, ac mae'n dod â dannedd hir, sy'n grwm ac wedi'u tapio i'ch cynorthwyo i fachu pa bynnag fwyd rydych chi'n ei grilio, ei rostio neu ei goginio. Gwddf y rhyfeddol hwn teclyn cegin wedi'i ffitio â handlen silicon, a fydd yn rhoi gafael llaw dibynadwy a chyfforddus i chi.

Un peth y mae'n rhaid i chi ei nodi am Fforc Cig Dur Di-staen Anolon yw bod ei wres a'i beiriant golchi llestri yn ddiogel. Mae hyn yn golygu y gall y fforc drin hyd at 500 Gradd o wres. Waeth beth bynnag yr ydych yn ei grilio, boed yn gyw iâr, twrci, filet mignon, neu fadarch, Fforc Cig Dur Di-staen Anolon yw eich teclyn gorau ar gyfer profiad grilio a gweini yn y pen draw. Felly, dylech ystyried cael y fforc cig dur gwrthstaen hon os ydych chi am gael y profiad grilio anhygoel hwnnw.

Nodweddion nodedig:

 • Mae'r fforch yn ddiogel peiriant golchi llestri
 • Yn gallu gwrthsefyll hyd at 500 Gradd F.
 • Gwddf dur gwrthstaen cryf a gwydn gyda handlen gafael silicon
 • Dyluniad cain gyda dwy dun â thapr

Gallwch ei brynu yma ar Amazon

Felly, beth yw hibachi?

Gair Japaneaidd yw Hibachi sy'n golygu “bowlen dân.” Yn yr arddull hon, mae cogyddion Japan yn defnyddio llawer o wres i baratoi eu prydau bwyd.

Mae yna wahanol brydau bwyd sy'n cael eu paratoi gyda'r arddull goginio hon, gan gynnwys llysiau, cig, yn ogystal â bwyd môr.

Mae'r holl brydau bwyd hyn wedi'u coginio dan wres dwys, ar blât coginio metel. Mae'r plât metel hwn yn cael ei gynhesu â naill ai llosgi coed neu siarcol.

Hefyd darllenwch: 12 math o fwyd Japaneaidd efallai nad oeddech chi'n ei wybod

Mae Hibachi Fork yn wych ar gyfer cig

Un peth y dylech ei nodi am hibachi yn ei grilio y gallant naill ai fod yn gludadwy neu eu hadeiladu i mewn i le parhaol. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o griliau hibachi wedi'u cynnwys mewn dodrefn, sy'n caniatáu i bobl eistedd o'u cwmpas. Mae hyn yn cynnig cyfle iddynt gymryd rhan yn y profiad grilio.

Y prif reswm pam mae'r rhan fwyaf o bobl yn caru bwyta hibachi yw ei agwedd adloniant. Pryd bynnag y byddwch chi'n ymweld ag unrhyw Bwyty Japaneaidd ar gyfer bwyta hibachi, yna fe'ch sicrheir o gael amser gwych a chyffrous. Un peth y mae'n rhaid i chi ei ddeall am fwyta hibachi yw bod y bwyd fel arfer yn cael ei baratoi o'ch blaen gan gogyddion hibachi medrus. Mae'r rhan fwyaf o'r cogyddion hyn yn denu llawer o bobl oherwydd eu sgiliau.

Fodd bynnag, mae un teclyn sy'n allweddol o ran bwyta hibachi - fforc hibachi. Mae'r fforc hon yn chwarae rhan bwysig mewn unrhyw brofiad grilio hibachi, ac ni all fod yn gyflawn heb y fforc. Yn y swydd hon, byddwn yn tynnu sylw at rai o'r ffyrc hibachi gorau, a fydd yn troi eich grilio hibachi yn brofiad anhygoel.

Llinell Gwaelod

Dyma rai o'r Hibachi Forks gorau y gallwch chi eu darganfod yno. Felly, yr hyn sydd angen i chi ei wneud nawr yw bachu un ar gyfer y profiad grilio hibachi eithaf hwnnw.

Darllenwch fwy: y cyllyll swshi hanfodol hyn yw'r gorau y gallwch eu cael

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.